Obchodování s cennými papíry

Existuje mnoho možností, jak získat cenný papír, o který máme zájem nebo naopak prodat ten, který by nám měl zajistit dostatečný přísun peněžních prostředků. Nejdůležitější při obchodování je stanovení, o který druh cenného papíru se jedná, protože od této situace se odvíjí celý proces. S každým cenným papírem je spjato různé místo obchodování a i své finanční vyrovnání má různá listina jiné.

Specifické místo obchodování s cennými papíry je burza, která vystupuje jako vysoce organizovaný typ trhu, který je určen k uzavírání obchodů s finančními instrumenty. Tyto předměty ale nejsou na burze fyzicky přítomny, pouze se o nich jedná. Burzovní obchody se konají pravidelně v přesně stanoveném místě a čase a za účasti pouze stanovených členů burzy cenných papírů. Burza cenných papírů během dne zveřejňuje informace z obchodování na svých internetových stránkách, a to průběžně se zpožděním patnácti minut. Burza je povinna také vždy po burzovním dni, který končí po sedmnácté hodině, zveřejňovat oficiální kurzovní lístek, který obsahuje výsledky obchodování.

Pokud chceme obchodovat na burze a nemáme členský přístup, musíme si zajistit zprostředkovatele, který členem je a bude ochotný a hlavně schopný uskutečnit námi zadanou transakci. Tento zprostředkovatel se pak stává makléřem, který má za úkol na náš přesný burzovní příkaz koupit nebo prodat cenný papír konkrétního druhu, množství a za určitou cenu. Při limitované ceně si stanovíme nejvyšší hranici kupní ceny, za kterou jsme ochotni si cenný papír pořídit a při prodeji si naopak stanovujeme nejnižší prodejní cenu našeho cenného papíru. Pokud taková cena není limitovaná, spoléháme na makléře, že bude naše zájmy hájit a obchod proběhne co nejlépe.

K obchodování jsou také založeny instituce, které klientům poskytují investiční služby na základě povolení od Komise cenných papírů. Tito obchodníci s cennými papíry jsou zakládány jako právnické osoby a mají za úkol především přijímat nebo předávat pokyny k obchodování s cennými papíry od svého klienta, starají se o celý proces emitování cenných papírů od společnosti, která si jej najala, poskytují poradenské služby, poskytují úvěry klientům k uskutečnění obchodu a v mnoha případech se sami starají o správu a úschovu svěřených cenných papírů.

Můžeme se setkat s cenným papírem v běžném životě mezi přáteli, sousedy, příbuznými a v takovémto případě je důležité znát základní informace o listině, která vstupuje do mezilidských vztahů. Tyto informace nás mohou zachránit před možnou škodou nebo ztrátou nejen finančních prostředků. Jako potencionální investoři - věřitelé bychom se měli snažit zjistit co nejvíce údajů o emitentovi cenného papíru - dlužníkovi, abychom se nedostali do potíží s vymáháním svých pohledávek, ale naopak dosáhli zhodnocení svých vložených prostředků do investice.